Certyfikat Ministra Finansów 26253/2008
top
Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia:
firma

Obsługa kadrowo - płacowa:

zegar

Pełna księgowość:

wykres

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 • naliczanie wynagrodzeń
 • sporządzanie informacji rocznych PIT-8A, PIT-11, PIT-40
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań do ZUS
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • sporządzanie raportów RMUA
 • ewidencjonowanie urlopów
 • tworzenie planu kont
 • pomoc przy ustalaniu polityki rachunkowości
 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja podatku od towarów i usług
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia, obsługa pracowników
 • comiesięczne deklaracje i zestawienia
 • rachunkowość zarządcza
 • bilans i inne zestawienia roczne
 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja podatku od towarów i usług
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia właścicieli
 • sporządzanie raportów do GUS-u

Ryczałtowa

Ryczałtowa ewidencja przychodów